ZEPA NATYRAL dëshmon përgjegjësinë e saj sociale
Ne mendojmë se nuk mjafton korrektesa dhe ndershmëria në marrëdhëniet me klientët dhe konsumatorët. Por edhe detyrimet që të gjithë kemi për të kontribuar për shoqërinë. Dhe dhurimi i gjakut është një detyrë që ne e përmbushëm.
Ne jemi gjithmonë në shërbim të jetës!

Leave a comment